ZBO volledig In Control met het Key Control Dashboard

DE AANLEIDING  Binnen onze ZBO hebben we de ambitie (en de noodzaak) om aantoonbaar te voldoen aan het eigen In-Control Framework, de standaarden vanuit de BIO/ISO en aan ons kader voor privacynormen. In de praktijk liep dat echter niet altijd zo soepel. Afdelingen communiceerden te weinig met elkaar en de MS tooling die we gebruikten gaf de gebruikers te veel vrijheid in de manier van verantwoorden. Verantwoordingsinformatie was er vaak wel, maar lang niet …

Zo startte gemeente Nissewaard succesvol met de rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording houdt de gemoederen bezig bij veel gemeenten. Want hoe ga je dit intern inrichten op verschillende niveaus en op verschillende processen? Gemeenten die de verantwoording over rechtmatige uitvoering van de begroting nog via een excelbestand proberen te regelen (en dat zijn er meer dan u denkt), krijgen het zwaar. Gemeente Nissewaard besloot al …

nieuwsupdate

Nieuwsupdate Key Control Dashboard mei 2021

Digitale veiligheid eindelijk onder de aandacht | De jaarlijkse update gesprekken zijn gestart | Samenwerking CIP-Overheid | Nieuwe implementatie bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.  De afgelopen maanden hebben meerdere organisaties, waaronder de Cyber Security Raad (een adviesorgaan van het kabinet), de noodklok geluid wat betreft digitale veiligheid. De digitale beveiliging in Nederland loopt volgens …

Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Key Control Dashboard stappen rondom BIO Compliance en Privacy.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) gaat binnenkort live met de Governance Risk en Compliance tool van het Key Control Dashboard. Jethro van Dorp, programma-manager bij de afdeling I-Control en Security (DI&I) vertelt over het project GRC-tooling. “Bijna een jaar geleden zijn wij gestart met het project GRC-tooling met als doel om een …

Key Control Dashboard kennispartner van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid

Vanaf maart 2021 mag het Key Control Dashboard zich kennispartner noemen van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid. De CIP-overheid is een expertisecentra waarin meerdere overheidsinstellingen de krachten bundelen op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy. Door dit kennispartnership kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn met best-practices en standaarden op het gebied van …

Organisatierisico’s met draagvlak in de organisatie beheersen? Maak gebruik van risk voting!

In Control op organisatierisico’s,een goede voorbereiding is het halve werk Risicomanagement helpt organisaties om effectief haar organisatiedoelstellingen te behalen. De bedreigingen gerelateerd aan het behalen van deze organisatiedoelstellingen vormen de risico’s van de organisatie. Risico’s worden vaak benaderd als iets negatiefs. Maar een risico hoeft op zichzelf geen probleem te vormen voor uw organisatie. Het …

Samen richting een evenwichtig en maatschappelijk relevant In Control Statement (ICS)

Vorige week heeft de toeslagenaffaire haar tol geëist. Betrokkenen hebben lang naar elkaar gewezen, maar vorige week dan toch samen de conclusie getrokken. Voor de getroffen ouders een stukje erkenning, echter de echte opbrengst zou moeten zijn dat de overheid echt leert van deze affaire. Overheidsorganisaties kunnen niet zonder een interne beheers- en controlefunctie. Het …