Samen richting een evenwichtig en maatschappelijk relevant In Control Statement (ICS)

Vorige week heeft de toeslagenaffaire haar tol geëist. Betrokkenen hebben lang naar elkaar gewezen, maar vorige week dan toch samen de conclusie getrokken. Voor de getroffen ouders een stukje erkenning, echter de echte opbrengst zou moeten zijn dat de overheid echt leert van deze affaire. Overheidsorganisaties kunnen niet zonder een interne beheers- en controlefunctie. Het …

2021: Re-inventing Control

Namens het gehele Key Control Dashboard team wil ik u een succesvol, gezond en vooral ook een minder turbulent nieuwjaar wensen. Want wat was 2020 voor iedereen een bijzonder jaar. Een jaar waarin we op nieuwe wijze hebben moeten leren samenwerken met elkaar. Elkaar ontmoeten op kantoor is ingeruild voor Teams-meetings aan huis. Ik wil u …

Consultant Key Control Dashboard

KCD Academy bij Pantar

Als een nieuwe medewerker voor het eerst een blik werpt in onze applicatie, dan kan wat extra context hem helpen het Key Control Dashboard nog beter te benutten. Bij Pantar is Rob ten Broek onlangs als nieuwe beheerder toegewezen aan het Key Control Dashboard (KCD). Rob besloot daarom om een Front-end en Back-end training te …

Nieuwsupdate Key Control Dashboard november 2020

Ministerie van Financiën in control op informatieveiligheid en privacy | Webinar Rechtmatigheidsverantwoording op 27 november| VNG-IPO noemt het Key Control Dashboard in uitleg rechtmatigheidsverantwoording | Grip op Corona effecten bij de Provincie Utrecht | Nieuwe en verbeterde functionaliteiten in het KCD | In de afgelopen maanden hebben wij veel nieuwe mooie klanten als het Ministerie van …

ONVZ straks ‘lekker in control’

Specialist in zorgverzekeringen ONVZ is binnenkort ‘lekker in control’ met de implementatie van onze integrale Governance, Risk & Compliance en Integrated Risk Management platform.  Collega’s Edwin Lodder en Stef De Graaf regelden taart aan huis bij het projectteam van ONVZ om de overeenkomst te vieren.

Klantcase Ministerie van Financiën – Transparant verantwoorden over de normenkaders

Van taakgestuurd naar norm gebaseerd aantoonbaar In Control op Informatieveiligheid. Dat was de wens van het Ministerie van Financiën. Jethro van Dorp is ruim 20 jaar cybersecurity expert en begeleidt in zijn rol als projectmanager de uitrol van het ISMS project binnen het Ministerie van Financiën. Het Ministerie van Financiën is bekend om zijn Miljoenennota, …

CASE Provincie Utrecht: Grip op Corona effecten met de verbijzonderde interne controle

Een nieuw fase begint!De jaarrekeningcontrole van de Provincie Utrecht is afgerond en de vakantieperiode is voorbij. Dit is doorgaans het moment voor onze klanten om de verbijzonderde interne controleplannen voor het nieuwe boekjaar op te stellen. Bij het herijken van deze plannen en bijbehorende risico’s wordt er teruggeblikt op de trends, ontwikkelingen van het afgelopen …

Succesvolle implementatie Nationale Politie

Ontzettend trots dat de Nationale Politie nu officieel is gestart met onze Audit module in het Key Control Dashboard. In de afgelopen maanden heeft het projectteam succesvol zowel de Financial- als de IT-Audit implementatie uitgevoerd.  “Wij zijn er van overtuigd dat wij met het Key Control Dashboard de juiste tool in handen hebben voor ons audit vraagstuk. …

Met één druk op de knop een rechtmatigheidsverantwoording?

De rechtmatigheidsverantwoording, is uw organisatie er al klaar voor? Tijdens een recent webinar rondom dit topic, verzorgd samen met Yacht BMC, vroegen wij 25 deelnemers van gemeenten en provincies hoe zij ervoor staan als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording. De resultaten laten zien dat er nog werk aan de winkel is, maar de eerste stappen …

IFS Q&A session with Edwin Lodder

Recently, Managing Partner Edwin Lodder had a Q&A session with IFS, the global enterprise applications company. IFS and Yellowtail have been working together since 2016, leading to the development of the Key Control Dashboard solution. We have signed a new partnership agreement last April. This partnership will enable us to extend the capabilities in the …

Nieuwsupdate Key Control Dashboard mei 2020

Yellowtail onderdeel Conclusion ecosysteem | Nieuwe en verbeterde functionaliteiten in het KCD | Kennispartnership met BDO | Webinar verplichte rechtmatigheidsverklaring voor gemeenten | Denk mee over onze data-driven audit toepassing | Het Key Control Dashboard team werkt hard aan mooie nieuwe toepassingen en projecten. Het nieuwe werken brengt ons ook samen en maakt ons creatief. Zo …

Smart Control

Voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording 2021 in tijden van Corona? Juist nu!

De afgelopen maanden heeft bij overheidsorganisatie alles in het teken gestaan van de huidige Corona crisis. Dit is volkomen begrijpelijk en logisch. Zeker de uitvoering van de NOW-regeling heeft veel voet in de aarde. Maar, de rechtmatigheidsverantwoording, in control statement, voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen komt er echt aan in 2021. De tijd om …

Maakt u al gebruik van data-driven technologie in uw organisatie?

Data-gedreven technologie: de toekomst In diverse sectoren en op tal van gebieden wordt gebruik gemaakt van data-gedreven technologieën. De meest gehoorde termen zijn data-science, data-driven, artificial intelligence en machine learning. Deze technologieën hebben vele voordelen en kunnen vrijwel iedere organisatie, van kleinbedrijf tot publieke sector helpen om te innoveren en voor te blijven lopen. Technologie die ook uw …

BDO wordt kennispartner Key Control Dashboard

Het Key Control Dashboard en BDO Accountants & Adviseurs gaan een kennispartnership aan, met als gezamenlijke missie organisaties aantoonbaar in control krijgen en houden! Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC en ISMS software op de Nederlandse markt. BDO heeft als accountants- en adviesorganisatie veel expertise in huis als het gaat om procesbeheersing …

rechtmatigheidsmededeling

Risicomanagement in Coronatijden

Door de huidige coronacrisis (een extern risico) zien wij de afgelopen weken een toenemende focus op de risicomanagement functie binnen organisaties. Het aantal risk-assessments neemt toe. En daarnaast zien we ook een forse toenemende focus op de informatiesecurity risico’s. Dit is goed te verklaren. De coronacrisis is een dusdanig groot extern risico dat de bedrijfscontinuïteit …

Trend: Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en uitvoeringsorganisaties steeds meer aantoonbaar In Control!

De afgelopen maanden zien wij steeds meer activiteit en interesse vanuit Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en uitvoeringsorganisaties m.b.t. de onderwerpen, In Control Statement, Informatieveiligheid, risicomanagement en interne controle. Er lijkt sprake van een trend! Zelfstandige bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties hadden de afgelopen jaren hun handen vol aan de (her) inrichting van hun primaire processen en bijbehorende informatievoorziening. …