Sectoren

Het Key Control Dashboard is initieel ontwikkeld voor overheidsorganisaties. Inmiddels is het uitgegroeid tot hét platform voor iedere moderne organisatie die continue verbetering in kwaliteit en rendement wil realiseren, door grip op de bedrijfsvoering.

Overheid

Wet-en regelgeving neemt alsmaar toe, de druk op beschikbare middelen is groot en belanghebbenden vragen om inzicht in resultaten van de beheersing van de wet- en regelgeving. Met het Key Control Dashboard krijgt u grip op de interne beheersing van uw organisatie en het In-Control zijn van uw processen.

Lees verder

Financiële instellingen

Financiële instellingen moeten veel cijfers rapporteren aan stakeholders. Deze moeten aantoonbaar zijn en herleidbaar tot de bron. Risico’s moeten vertaald worden naar de balans en de beheersing van deze risico’s belegd in de organisatie. Daarvoor is het verkrijgen van stuur- en verantwoordingsinformatie steeds belangrijker.  Het management heeft als taak dit adequaat te managen.

Lees verder

Zorginstellingen

Aan de verantwoording en controle bij zorginstellingen worden na de decentralisaties van 2015 nieuwe eisen gesteld. Belangrijk is dat inzicht bestaat in de beheers keten en zorginstellingen transparant kunnen aantonen in-Control te zijn. De verantwoording moet inzicht bieden in financiën, zorgprestaties en naleving van specifieke contractvoorwaarden. Control is een kritische succesfactor in de zorg markt.

Lees verder

Overig

Het Key Control Dashboard is relevant voor iedere sector die zich kenmerkt door snelle veranderingen, toename aan wet- en regelgeving en transparantie richting toezichthouders, bijvoorbeeld healthcare. De behoefte aan transparantie en inzicht wordt steeds groter om controle te kunnen houden op de bedrijfsvoering en waar nodig tijdig bij te kunnen sturen.

Lees verder

Klanten