Een effectieve interne beheersing en het in-control zijn van de organisatie kent voor veel organisaties meerdere uitdagingen. Een terugkerend thema is het managen van het proces van de totstandkoming van de jaarrekening en de accountantscontrole. Wanneer dit proces goed verloopt leidt dit tot een tijdig aangeleverde en kwalitatief hoogwaardige jaarrekening. Daarnaast zorgt een effectieve controle voor het terugdringen van de cost of control en de hoge meerkosten voor de accountant. Met de nieuwe thema audit module van het Key Control Dashboard worden organisaties in staat gesteld het jaarrekeningproces effectiever én kwalitatief hoogwaardiger uit te voeren.

 

Uitdagingen in het jaarrekeningproces

Tijdens het jaarrekeningproces is het ophalen en aanleveren van stukken uit de diverse onderdelen van de organisatie al jaren een hoofdpijndossier. Door de aanscherping in de toepassing van de controlevoorschriften van accountants staat ook het wel of niet kunnen steunen op de interne beheersorganisatie ter discussie. In het toch al onder tijdsdruk staande jaarrekeningproces wordt keer op keer gevraagd extra informatie aan te leveren en aanvullende interne controleactiviteiten uit te voeren. Dit zet de tijdige aanlevering van de jaarrekening onder druk en leidt in veel gevallen tot hoge extra accountantskosten voor meerwerk. Dit is voor organisaties een ongewenste situatie.

 

De nieuwe thema audit module van het Key Control Dashboard biedt organisaties een effectieve oplossing om het proces van de jaarrekening te versoepelen en meerwerkkosten van de accountant te voorkomen. Met de thema audit module wordt centraal inzicht verkregen en de structuur geboden in het tijdig verzamelen en intern controleren van informatie uit de diverse onderdelen van de organisatie. Bovendien ondersteunt deze module het plannen van het jaarrekeningproces en de bewaking van tijdslijnen.

 

Aanvullende thema’s
De flexibiliteit van het Key Control Dashboard stelt gebruikers in staat de inhoud van thema audits desgewenst op maat in te richten. De nieuwe module is daarmee uitermate geschikt om uit te breiden met aanvullende thema’s zoals doelmatigheidsonderzoeken of andere onderzoeksopdrachten die een minder structureel karakter hebben. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn, de Baseline Informatiebeveiliging of aanvullend onderzoek naar beleidsindicatoren.

 

Ook beter in-control zijn op uw jaarrekeningproces of bestaat de behoefte aan een effectieve en efficiënte uitvoering van audits met een bepaald thema? Neem dan vrijblijvend contact op met Edwin Lodder of Rob Ellermeijer voor een demonstratie en laat u informeren wat het Key Control Dashboard voor uw organisatie kan betekenen.

 

Edwin Lodder                                                              Rob Ellermeijer
elodder@yellowtail.nl                                                rellermeijer@yellowtail.nl

+31 (0)6 48 27 53 55                                                  +31 (0)6 27 54 73 75

Laat een reactie achter